jump to navigation

Heiligskennis . 21 oktober 2010

Posted by Universeel Bewustzijn in Indianen Wijsheden.
2 comments

Er zijn geen tempels of heiligdommen te midden van ons….. behalve die van de Natuur.Omdat we kinderen van de natuur zijn,zijn we heel poétisch.We zouden het als heiligskennis beschouwen om een huis te bouwen voor de Ene die we van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten op de mysterieuze,schaduwrijke paden van oerbos of op de zon overgoten boezem van maagdelijke prairies,op wervelende grassprieten en op pinakels van naakte rotsen,en in het uitgestrekte met juwelen versierde gewelf van de nachtelijke hemel!!!

Een Bron gehuld in ragdunne sluiers van wolken,aan de rand van de onzichtbaren wereld waar onze overgrootvader ZON zijn kampvuur voor de avond ontsteekt;een bron die rijdt op de strenge wind van het noorden,of die geest vooruitblaast op delicate zuidelijke luchtstromen;een bron wiens oorlogskano op de majestueuze rivieren en binnenzeeén te water wordt gelaten-zo’n bron heeft geen gewoon kathedraal nodig.

© Ohiyesa,Ainila Heca Wiya.

Wat zeiden de Maya’s eigenlijk? 3 juni 2009

Posted by Universeel Bewustzijn in Indianen Wijsheden.
add a comment
 Wat zeiden de Maya’s eigenlijk?
Langzaam maar zeker raken steeds meer mensen op de hoogte van het voor de Maya’s zo belangrijke jaar 2012. De Maya’s menen op basis hun bijzondere kalender te kunnen opmaken dat ergens tussen 21 en 23 december 2012 de periode van de “vijfde zon” tot een einde komt. Deze wetenschap geeft voedingsbodem aan tientallen auteurs, onderzoekers en nog zo veel meer anderen om hun visie en uitleg over wat ons in 2012 te wachten staat kenbaar te maken. Zoals gebruikelijk voelen vele zich geroepen en zijn er maar bar weinig uitverkoren. Er zijn nogal wat zogenaamde “deskundigen” die precies menen te weten waar de Maya’s aan dachten toen ze hun voorspellingen deden. Helaas is het zo dat veel van die meningen tegenstrijdig, onvolledig of ronduit belachelijk zijn. Hierdoor is er veel onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van de profetieën. Zal de wereld vergaan? Stijgt de mensheid naar een hoger plan? Doemdenkers en New Age liefhebbers strijden om het gelijk. Maar wat is er feitelijk door de maya’s gezegd, en kunnen we de profetieën überhaupt wel interpreteren? De Maya kalender zelf zegt niet zo veel, het laat ons slechts een cyclisch tijdsverloop zien met onder anderen de begin- en eindpunten van periodes. In dit stuk laten we de kalender voor wat het is en gaan we dieper in op de voorspellingen zelf. Wie hebben er voorspellingen gedaan en wat zeiden zij? We zullen u de benodigde kennis aanreiken zodat u uiteindelijk zelf in staat bent om de Maya profetieën op hun waarde in te schatten. Kijken in de toekomst. Het idee om te kunnen voorspellen wat morgen, volgende week of over honderden jaren zal gebeuren heeft de mensheid altijd al aangetrokken. Bij de meeste culturen heeft de wens om de toekomst te kunnen voorspellen geleidt tot de verschijning van lieden met bovennatuurlijke krachten zoals, bijvoorbeeld, profeten, waarzeggers, zieners, sjamanen en orakels. En al deze ‘voorspellers’ hadden en hebben zo hun eigen methoden. Kristallen bollen, koffiedik, ingewanden van vee of vogels, tarotkaarten en noem maar op. De wens om de toekomst te kennen komt ook tot uiting in de religie. Sla de bijbel of joodse teksten er maar op na. Of wat dacht u van het Chinese orakelboek de ‘I Tjing” of de Hindoeïstische geschriften. Het woord ‘profetie’ komt van het Griekse ‘prophetia’ wat voorspelling betekend. Profetie wordt gedefinieerd als een religieus fenomeen waarbij een goddelijke macht een boodschap aan de mensheid geeft door gebruik te maken van een ‘profeet’ al intermediair. Deze boodschappen bevatten meestal details over de toekomst of, als details ontbreken, vage tekens of een cryptische hint. Of het daadwerkelijk goddelijke machten zijn die aan een profetie ten grondslag liggen is nog maar zeer de vraag. Profeten spreken vaak tot ons in een staat van extatische trance, een trance die ze meestal zelf oproepen door onder andere meditatie, muziek en dans en zelfs door het gebruik van hallucinerende substanties. Profetische boodschappen zijn doorgaans meervoudig uit te leggen en kennen dus meestal meerdere interpretaties. Verklaren van een profetie. Curieus genoeg neemt men tegenwoordig aan dat de bijbelse zondvloed, een verhaal dat mondiaal voorkomt bij verschillende culturen, ongeveer 3100 jaar v. Chr. heeft plaats gevonden. Dat correspondeert met het begin van de 5e zon. Zoals met alles waar twijfel over bestaat zijn ook profetieën onderwerp van discussie bij wetenschappers, historici, onderzoekers en esoterisch ingestelde lieden. Een van de grote vragen is dan altijd of orakels gegeven door een profeet al dan niet door een externe kracht waren ingegeven. Sommige menen dat de profetische boodschappen louter uit het onderbewustzijn van de profeet in kwestie waren ontsproten terwijl anderen toch duidelijke een goddelijke interventie menen te zien. De verschillende invalshoeken maken het er niet gemakkelijker op om een profetie op de juiste waarde in te schatten. Los daarvan kan men zich afvragen wat de waarde van een profetie is. Sommige voorspellingen zijn nooit (of nog niet?) uitgekomen of onjuist geïnterpreteerd terwijl andere weer verbluffend accuraat bleken (of was het puur toeval?). Wie daar meer over wil weten verwijs ik naar deze pagina. Een belangrijke oude beschaving die zich kan bogen op een lange traditie van visionaire en profetische kwaliteiten is die van de Maya indianen. Met wiskundige precisie en enorme astronomische kennis waren zij de meeste beschavingen ver vooruit voor wat betreft het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, in ieder geval die van astronomische aard. De belangrijkste voorspelling van de Maya’s is momenteel die van de op handen zijnde vijfde vernietiging van de wereld en de mensheid in het jaar 2012. De vierde vernietiging vond volgens de Maya’s en hun kalender plaats op 14 augustus in het jaar 3114 v.Chr. Moeten we deze verontrustende, door pre-Columbiaanse Maya’s gedane, voorspelling serieus nemen of kunnen we die domweg met een gerust hart terzijde leggen? Ik zou zeggen lees verder en neem dan u eigen besluit. Achtergronden en historie. De beschaving van de Maya’s was één van de rijkste en misschien wel origineelste van de oude wereld. De beschaving bestond uit verschillende groepen mensen die bepaalde kenmerken met elkaar deelden. Onderling waren er wel nogal wat verschillen in bijvoorbeeld taal, gebruiken, geografische ligging en historische achtergronden en ervaringen. Generaliserend zegt men dat de Maya’s hun leefgebied hadden in Midden-Amerika. Meer bepaald komen sporen van de Maya beschaving voor in Mexico (de staten Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo en Chiapas) en in delen van Guatemala, Honduras, Belize en El Salvador. Bewijzen dat de Maya’s een zeer hoogwaardige cultuur hadden vinden we onder andere terug in de bouwwerken die je overal in het gebied van de Maya’s terug kan vinden. We hebben het dan over keurig uitgelijnde piramides en steden, astronomische observatoria, die perfect gericht zijn op de zonnewendes en equinoxen, en andere architectonische hoogstandjes. Grofweg deelt men de Maya historie op in drie tijdperken: pre-Klassiek, wanneer de cultuur tot ontwikkeling kwam. Klassiek, een periode waarin de Maya’s een groter inzicht kregen in diverse gebieden waaronder kunst en wetenschap. En het post-Klassieke tijdperk, kenmerkend voor dit tijdperk is de intrede van metaal en een sterke invloed vanuit omringende Mexicaanse regio’s. In het jaar 800 ontstaat er een kentering en raakt de Maya cultuur langzaam in verval. Vanaf de 10de eeuw na Christus stopt de Maya cultuur met haar ontwikkeling. Toen de Spaanse conquistadores in de 16de eeuw voor het eerst voet aan wal van het Midden-Amerikaanse land zetten was de eens zo machtige en vooruitstrevende cultuur al op haar retour en had de oorspronkelijke bevolking om onduidelijke reden de steden verlaten. Veel Maya’s hadden hun toevlucht gezocht in de jungle. Tijdens dit proces van aftakeling waren het de Tolteken en later de Azteken die hun macht in het noorden van Mexico uitbreiden. Op de vraag wat ten grondslag lag aan de culturele ineenstorting van de Maya’s zijn de deskundigen het niet eens. Daar waar de één denkt aan aanhoudende droogte en verloren oogsten zien andere de komst van een andere (rivaliserende) etnische groep, de Nahuatl, als aanleiding. De laatste tijd echter gaan er ook stemmen op die suggereren dat de Maya’s door interne botsingen van de onderlinge klassen ten onder zijn gegaan. De lagere sociale klassen zouden zich tegen de heersers hebben afgezet met alle gevolgen van dien. Wat het ook was, feit blijft dat we het niet met zekerheid weten. Schrift en literatuur. Zoals de meeste schrijfsystemen ontwikkelden de Maya realistische afbeeldingen naar hiëroglyfen die tot op heden als meest geavanceerd van het pre-Columbiaanse Amerika worden beschouwd. Omdat de Maya’s hun schrijfwijze niet verder hebben ontwikkeld tot een alfabetisch systeem is het niet gemakkelijk om hun teksten te ontcijferen. De Maya’s deden wel erg veel moeite om hun kennis, historie en andere wetenswaardigheden vast te leggen. Helaas zijn van al deze geschriften na de de
sastreuze komst van de Spanjaarden slechts drie hiëroglyfische codices overgebleven. Een ervan ligt in Pérez (Spanje), een in Parijs (Frankrijk) en de oudste kan men vinden in Dresden (Duitsland). De Dresden codex is, naar men aanneemt, geschreven aan het einde van de Klassieke periode in Chichén Itzá (Mexico). Astronomie en tijd in de Maya wereld. De Maya’s maten de tijd met uiterste precisie en gebruikten voor dat doel een zeer accurate kalender. De auteur en onderzoeker Jeroen Barhorst http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/211/28/ , schreef over deze kalender het volgende; “De Mayakalender is door de NASA doorberekend met als conclusie dat zij op een onverklaarbare wijze tot de nauwkeurigste kalenders ter wereld behoort. De kalender heeft een cyclisch karakter, waarbij de diverse tijdscycli uit de natuur en de kosmos voortkomen en dus in harmonie zijn met de cycli der scheppende krachten en energieën”. Wie meer wil weten over de werking en achtergrond van het kalendersysteem verwijs ik naar de heldere uitleg van Jurgen Deleye . Diego de Landa (Cifuentes, 12 november 1524 – Mérida, 1579) (Cifuentes, 12 november 1524 – Mérida, 1579) was een controversieel Spaans missionaris, ongekend hard inquisiteur en Mayanist. Van 1572 tot aan zijn dood was hij bisschop van Yucatán. Door De Landa’s werk is zowel veel informatie over de Maya’s bewaard gebleven als verloren gegaan. De Maya Profetieën. Ergens tussen 1524 en 1579 schreef de Spaanse missionaris Diego de Landa (4) het volgende op: “De Mexicaanse bevolking hadden de tekenen gezien en kende de profetieën over de komst van de Spanjaarden, het einde van hun macht en religie. Ook de mensen uit Yucutan waren hier al jaren voor de komst en verovering door Admiraal Montejo van op de hoogte. In het Mani district in de provincie Tutul-xui was de indiaan Ah-cambal aangewezen als Chilam, dat is de ‘verwoorder van de ‘demon’, en hij vertelde openlijk dat het volk binnenkort overheerst zou worden door een buitenlands ras die zouden preken over één God en de deugd van een krachtig hout, die zij in hun taal ‘vahom-che’ noemden en ‘opgerichte boom’ betekende, en dat het bescherming zou bieden tegen demonen. De opvolger van de Cocotes heette na zijn doping Juan Cocom, hij was een man met een goede reputatie, was geleerd in alle zaken van het land, hij was wijs en goed ingelicht. Hij stond op goede voet met de auteur van het boek Relacion de las cosas de Yucatan”, Broeder Diego de Landa, die hij op de hoogte bracht van historische zaken en een boek liet zien die ooit aan zijn grootvader, de zoon van de Cocom die men in Mayapan had vermoord, had toebehoorde. In het boek stond een ‘hert’ geschilderd en zijn grootvader had hem verteld dat als er ‘grote herten’ (een aanduiding waarmee Maya’s koeien bedoelen) in het land zouden verschijnen de aanbidding van de Goden zou stoppen; deze voorspelling is uitgekomen omdat de Spanjaarden koeien meenamen”. Adrian Gilbert en Maurice Cotterell schreven dat, volgens de chronologie van de Maya’s, ons huidige tijdperk begon op 12 augustus 3114 v.Chr. en zal eindigen op 22 december 2012. “Op deze datum in 2012 zal onze wereld zoals we die kennen opnieuw vernietigd worden door catastrofale aardbevingen” Aldus Gilbert (1). De vraag rijst hoe Adrian Gilbert tot deze boute uitspraak, die inmiddels ook door andere auteurs wordt onderschreven of juist tegengesproken, is gekomen. Om dat te begrijpen moeten we het verleden induiken en meer bepaald in de Maya codex (of zo u wil, boek) “Chilam Balam van Chumayel (3)”. De codex “Chilam Balam van Chumayel” is een van de opmerkelijkste Maya manuscripten tot nu toe, het beslaat een serie teksten uit verschillende periodes die in verschillende stijlen zijn gemaakt door verschillende auteurs. De samenstelling van de teksten wordt toegeschreven aan de “geleerde indiaan” Jose Hoil omdat dit blijkt uit een voetnoot in zijn handschrift op pagina 81 van de codex die gedateerd is op 20 januari 1782. Maar ondanks de duidelijke voetnoot van Hoil neemt men aan dat ook andere auteurs aan de codex gewerkt hebben omdat er variaties zijn gevonden in spelling, karakters en kalligrafie. Hoe dan ook, in het vervolg van dit stuk gaan we uit van de vertaling door Antonio mediz Bolio (3). Chilam betekent zoveel als “jaguar priester” of sjamaan. Chilames (meervoud) werden als sjamanen gezien die boodschappen van de goden door konden geven aan de mensen. Volgens Diego de Landa werden Chilames door de Maya’s zo belangrijk geacht dat zij letterlijk werden rondgedragen op de schouders. Chilam Balam (sjamaan Balam) werd als een van de belangrijkste sjamanen beschouwd. Hierboven ziet u zijn geschriften geexposeerd. De achtergronden van de ‘Chilam Balam’. Het grootse gedeelte van de teksten zijn mystiek van aard terwijl ander delen interessante formules bevatten of beschrijvingen van gebeurtenissen. Ook vinden we in de ‘Chilam Balam’ de synthetische chronologieën zoals de “Katunes series” terug. Het laatste gedeelte van het boek bevat hoofdzakelijk transcripties van de profetieën die worden toegeschreven aan Chilam Balam en andere Chilames. Dr. Mercedes de la Garza (4) neemt aan dat een Chilam een zogenaamde ‘jaguar priester’ was, een sjamaan die gespecialiseerd was in voorspellingen en profetieën. Waarschijnlijk deden dergelijke sjamanen hun profetieën terwijl ze in een extatische trance waren en mogelijk onder invloed van drugs zoals xtabentun (ololiuqui). De naam van het boek Chilam Balam verwijst naar het legendarische figuur Balam, een ‘hoge priester’. De uiteindelijke geschreven inhoud van het boek vindt haar oorsprong in de orale traditie van de op vader op zoon doorgegeven liederen en gedichten. Pas na de Spaanse verovering werden de in het geheugen van de Maya’s gegrifte overleveringen op papier gezet. Vermoedelijk waren het bekeerde en onderlegde indianen die de oude formules op papier zetten in Europese schrijfstijl in een poging om de oude wijsheden te bewaren. Zij hielden hun werk goed verborgen en geheim, geheel volgens oude Maya traditie die voorschreef om ‘yanaltes’ of boeken te zien als heilige en vooral verborgen objecten. En kennelijk met succes want het boek ‘Chilam Balam van Chumayel’ werd pas in het midden van de 19de eeuw gevonden in het dorpje Chumayel. Het manuscript werd toen overgedragen aan de bisschop Crescencio Carrillo y Ancona die het bewaarde tot aan zijn dood. Later kwam het in bezit van Jose Dolores Rivero Figueroa die geschiedkundigen Teoberto Maler en Mr. G.B. Gordon toestemming gaf om de inhoud pagina voor pagina te fotograferen. Volgens Mediz Bolio werd het manuscript in 1913 herschreven door het Philadelphia University Museum. Het is deze reproductie die we vandaag nog hebben. Het origineel is verloren gegaan in 1916. Voor dit stuk over profetieën zijn de door Mediz Bolio’s vertaalde delen VII, X, XII, XIII, XV en XVI uit de Chilam Balam van Chumayel interessant. Volgens de vertaler Bolio bevat deel VII slechts een korte en aangepaste voorspelling voor 13 ahau katun die onderschreven zou zijn door de profeet Chilam Balam. Ogenschijnlijk stopte het oorspronkelijke boek bij dit hoofdstuk maar zijn er later kopieën en andere transcripties toegevoegd. Deel X is een verslag geschreven na de Spaanse verovering dat begint met de komst van de Spanjaarden en gaat over in voorspellingen betreffende 10 ahau katun (1680-1700) en verhaalt onder andere over de komst van een zekere Antonio Martinez y Saul. Het hoofdstuk sluit af met een aanwijzing om te rebelleren tegen de ‘blanke mensen’. Deel XII verwijst naar de oude profetieën betreffende 4, 2 en 13 ahau katun en bevat een diagram van het wiel der katuns of tijdperken. Deel XV bevat 13 profetieën die in relatie staan tot 13 Ahau en bestrijken de periode 1540 tot 1780. Hoewel de tekst is aangepast valt er veel van de oorspronkelijke religieuze Maya literatuur in te herkennen. Het deel bevat ook historische en spirituele concepten. Dit deel wordt ook wel het “Boek der voorspellingen van de 13 katunes” genoemd. En dan is er uiteindelijk deel XVI. Dit deel gaat in op
de verontrustende profetieën van de grote Maya priesters, of zoals u wilt sjamanen, Napuc Tun, Ah Chel, Nahau Pech, Natzin Yabun Chan en natuurlijk Chilam Balam zelf. Wat staat er in de ‘Chilam Balam’? Voor het complete verhaal zal u de onderstaande bronnen moeten raadplegen. Wij gaan door met een vertaling van de belangrijkste fragmenten uit het boek die van toepassing zijn op de voorspellingen. Houdt bij het lezen van onderstaande voor ogen dat het om vertaling op vertaling gaat vanuit Maya dialecten, mondeling overgedragen informatie naar archaïsch Spaans dat is omgezet in modern Spaans dat op haar beurt weer is verwerkt en bewerkt in het Engels om uiteindelijk hier in het Nederlands weer te geven. Ondanks dat het de leesbaarheid niet ten goede zal komen proberen we toch zo veel mogelijk letterlijk te vertalen. De met perkament geplaatste passages zijn vertalingen uit het boek. Deel VII: 13 ahau katun. Zoals gezegd meent men dat dit deel een aangepaste tekst is hoewel het persoonlijk ondertekend is door de profeet Chilam Balam. Het gaat over de komst van de blanke mannen in het Maya thuisland. het is het gezicht van de katun, de last van het katun, het 13de katun: het gezicht van de zon zal breken. Het zal vallen en onze huidige goden verpletteren. 5 dagen lang zal de zon gebeten worden, het zal gezien worden. Dit is het beeld van 13 ahau. Een teken van god zal vooraf gaan dat de koning van dit land zal sterven. Ook de oude koningen zullen komen en met elkaar strijden als de christenen in dit land komen. Dus onze god de vader zal een teken geven dat zij komen, er zal geen harmonie meer zijn, het lijden zal vallen op de kinderen van de kinderen hij maakte ons christenen, maar dreven ons rond van de een naar de ander als dieren, en god is beledigd door de bloedzuigers. In het jaar eenduizendvijfhonderdnegenendertig, dus 1539. In het oosten is de deur van het huis van Juan Montejo*, hij die het christendom naar het land van Yucalpeten, Yucatan bracht. Chilam Balam, profeet * Hier is enige verwarring, Juan Montejo y Maldonado is een achter kleinzoon van de conquistador. Het zou historisch juister zijn als er verwezen zou worden naar Francisco de Montejo en zijn zoon Fransico “de jonge’. Deel X: het Katun van de bloem (nicte katun). Dit deel verhaalt gedeeltelijk over hoe de dzules of witte riddes arriveerden, de verovering van Yucatan en de periode die daar onmiddellijk op volgde. Zij arriveerden volgens het boek in het jaar 1519. het was het jaar wanneer de dzules arriveerde, hier in het ons land van de Itzaes, hier in het land van Yucalpeten, Yucatan die de Maya’s Itzaes noemde De tekst gaat verder in een historisch verslag over de verovering van Tixkokob waar de dzules goed werden ontvangen. In de tekst spreekt men over de komst van het christendom “in het jaar 1519” met de oprichting van de kathedraal van Merida Th’o en haar voltooiing in 1599. Ziektes en epidemieën werden beschreven in 1648 en hongersnood tussen 1650 en 1654. Later in 1661 is er droogte en pokken in 1669 en uiteindelijk is er dan de komst van de 10de katun, het katun van de boem in 1692: hij is hier al drie maanden, vader. Hij is de laaghartige nakomeling van de yaxum* Later zal zijn stappen gehoord worden waarna hij negen heuvels in bezit heeft, vader, de laaghartige nakomeling van de yaxum * Yaxum: een groene vogel, misschien bedoelt men de quetzal, een mythische vogel die geassocieerd word met de zon en zonnegod) zij zullen niet begrijpen dat de zon gecreëerd was in het bijzijn van de goden. In het twaalfde jaar zal zijn naam verteld worden. Pas op voor hem. Zijn hoofd is als die van een jaguar, zijn tanden zo lang als een handbreedte, zijn lichaam zwak, zijn lichaam is gelijk dat van een hond. Zijn hart is doorboord met pijn, hij eet en drinkt goed. Spreek niet want hij zal het horen, Zijn woorden zullen vals zijn. Hij zal zichzelf nooit bloot geven met broederschap der aardse slaven zullen uit deze plaatsen verdwijnen. Het broederschap der aardse slaven zullen gevangen worden in netten, evenals de kinderen of hun kinderen, bomen van het land van morgen. Onderwerpt, mijn oudere broeders, en jullie, mijn jongere broeders, en draag de last van het katun dat komt. Als jullie het niet kunt verdragen zullen jullie benen krimpen en anderen zullen in de plaats worden gezet. Als jullie het niet kunnen verdragen zullen de herten (waarschijnlijk bedoelt men hier koeien) jullie dorpen overspoelen als mieren, en de vijand zal komen, de vijand komt in jullie dorpen die niet hun plaats zijn, ziektes zullen de huizen binnendringen en het zal een tijd zijn dat de dieren snel (of plotseling) dood gaan hij heeft plaats genomen op zijn zetel, zijn stem is een zonde, zijn leer is een zonde. Dit is het tijdperk van de zonde. Met hem komen de veroordelingen. Het is verdeeld in zes delen. Wanneer de rechter van de veroordeling komt, als ‘degene met de zilveren stok’ de rechter is, hij zal kaarsen van wit was verwisselen. En door deze witte kaarsen zal gerechtigheid neerdalen uit de hemel, en de Christenen zullen knielen voor dit gezicht van gerechtigheid, en zullen de hemel en aarden doen schudden. Zorgelijk zal het einde van het katun van de bloem zijn. En man zal amper hebben kunnen spreken en opgehangen worden aan de nek aan een galg, een van de vele galgen die het land zullen bedekken. Het katun van de bloem zal eindigen in verraad. Bovenstaande voorspelling was er duidelijk een van komende politieke en religieuze overheersing. De aanbevelingen zijn ook interessant. Met name de oproep om zich niet te onderwerpen aan de aartsbisschop (degene met de zilveren stok of staf) Deel XII, Het wiel van katunes. Dit deel begint met de dertien cyclussen van de zogenaamde wiel van katunes, die zowel profetische als historische informatie bevat. Aan het einde vinden we vier zeer oude profetieën terug die betrekking hebben op de katunes twee, vier, elf en dertien. Profetie van elf ahau katun. In elf ahau heeft de katun plaats genomen in Ichcaansiho*. Bladeren vallen vanuit de hemel, Parfum daalt neer vanuit de hemel. Er klinkt muziek en de rattels van de Ah Bolon Yocte klinken. Op een dag als een blauwe fazant verschijnt, op een dag als er vissen gezien worden, op de dag van Chakan Putun zullen zij bomen eten, ze zullen stenen eten; voedsel zal verloren gaan gedurende elf ahau katun. * De letterlijke tekst is "U hedz katun" en kan gelezen worden als "de basis of de zetel kan gevonden worden in" en dan een plaatsnaam van het betreffende dorp of plaats die belang is voor de voorspelling of wat als centraal referentiepunt voor de komende gebeurtenissen kon worden gezien. Het was gebruikelijk om op die plek een stele op te richten met chronologische inscripties en belangrijke gebeurtenissen. Profetie van vier ahau katun. Met zeven perioden van overvloedigheid is de katun, vier ahau katun, gezeteld in Chichen. De zeven perioden van overvloed is de zetel van de ‘Grote Morser van Water’. Zijn gezicht is bedekt en zijn ogen gesloten vanachter zijn regens,boven zijn overvloedige mais. Zijn mat en troon zijn vol van overvloed. Zijn last is gemorst. Er zal een dag komen wanneer zijn kleren en riem wit zal zijn, en hij zal overmand worden door de stroom brood van het katun. veren zullen er komen, groene vogels zullen komen, de last zal komen, fazanten zullen komen, tapirs zullen komen, Chichen zal bedekt worden met belastingen. Profetie van twee ahau katun. Niet Zaci maar Payapan is de stel van het katun van twee ahau katun. Als de katun plaats neemt zullen "koorden"** neerdalen", het vergif van de plaag zal afdalen. Drie heuvels van schedels vormen een wit wiel rond zijn lichaam, als hij komt mijn zijn last dragend. Hij zal een zuchtje wind vangen in zijn bed als hij verdrinkt. drie keer zal zijn adem brood vallen, Half honger en half brood. Dit is de last van twee ahau katun. ** Plagen zullen afdalen, rampen en straffen komen. Profetie van dertien ahau katun. Kinchil Coba is de zetel van het katun van dertein ahau katun. De Maya god Itzam zal zijn gezicht aan zijn koninkrijk laten zien. Hij zal de pijn drie keer voelen in drie jaar tijd, en als
de tiende generatie tot een einde is gekomen, zullen zijn bladeren als palmbladeren zijn. Zijn aroma zal als die van een palmboom zijn. Zijn lucht zal vol bliksem zijn. het brood van dertien ahau katun zal vallen zonder regen. Een veelvoud aan smetten is de last van het katun. De mens zal verdwalen, de goden zullen verdwalen. Vijf dagen lang zal de zon gegeten worden en het zal gezien worden. Dit is de last van dertien ahau katun. Deel XVI, boek van profetieën. Hieronder gaan we verder met enkele profetieen van de vijf belangrijkste Maya priesters, Napuc Tun, Ah Kuil Chel, Nahau pech, Natzin Yabun Chan en natuurlijk Chilam Balam. Ten overvloede wijzen we er nog op dat de interpretatie van de voorspellingen geheel aan de lezer is, die in de teksten mogelijk aansluitingen kan zien op het verleden, heden en de toekomst. Deze woorden zijn alleen voor de oren van diegene die geen vader en geen huis hebben. Deze woorden moeten verborgen worden zoals een juweel of edelsteen wordt verborgen. Er zijn er die zeggen dat zij het christendom zullen accepteren, in Tancah te Mayapan en in Chichen Itza en Sahuyud en de Itzaes zullen weggevaagd worden. Hetland zal wakker worden in het oosten het noorden het zuiden en het westen. Het komt uit de mond van god, en vijf priesters zeggen het voort. Zij voorspellen de last van bitterheid als het christendom gekomen is. Hun namen zijn; Napuc Tun Ah Kuil Chel Nahau pech Natzin Yabun Chan Chilam Balam Deze mannen gods hun rug tegen de maagd aarde proclameren de last van zorgen, in het aangezicht van god de vader, in de tijd dat het christendom is gekomen. Spugen van bloed, plagen, droogtes, jaren van sprinkhanen en pokken, de last van de misère, de strijd van de duivel. In de lucht zullen witte cirkels zijn en het land zal branden, in drie ahau katun, één ahau katun en de drie slechte katunes. Aldus was geschreven door de profeet en evangelist Balam en uit de mond van de god van hemel en aarde kwam. En de priester schreven het neer in heilige geschriften ten tijde van de grote zonnen in Lahun Chable. De profetieën van Napuc Tun. De aarde zal branden en er zullen witte cirkels in de lucht zijn. Bitterheid zal stromen terwijl overvloed zal afnemen. De aarde zal branden en oorlogen van onderdrukking ontbranden. Het tijdperk zal zinken in slechte daden. Zo zal het zijn, zo zal het gezien worden. Het zal een tijd van pijn, tranen en misère zijn. Dit is wat komt. De profetieën van Ah Kuil Chel. Dat wat is voorzien voor dit katun, vader, begrijp dit, het komt. De mat van het katun zal niet meer worden opgerold, vader, als het gewicht van de uitzonderlijke pijn komt. Het zal uit het noorden komen, het zal uit het westen komen. In de dagen die we zullen meemaken, welke priester, welke profeet kan de woorden van de geschriften juist afroepen? Vader, in de negen ahau – begrijp, al van jullie die het land doorkruisen – alle zielen zullen gemerkt worden met grote en vieze zonden. O, hoe zoet was de tijd die voorbij is! De heren van dit land zullen huilen als zij treuren. Wees verdrietig geesten van Itzaes. Profetieën van Nahau Pech. In de dagen die komen, als de tijd stopt, vader, als het vierde katun zijn domein is binnengekomen, de waarachtige drijvende kracht van Gods dag komt dichterbij. Dus wat ik zo bitter vertel, vader, broeders uit dezelfde baarmoeder, voor diegene die jullie bezoekt, Itzaes, zal heer over dit land worden als hij komt. Dit komt uit de mond van Nahau Pech. In de tijd van vier ahau katun, vader, als de mens moet zoeken naar voedsel als mieren, omdat zij honger hebben als de beesten van het bos, zoals spreeuw en havik zullen zij honger hebben, en zij zullen mieren, raven, kraaien en ratten eten. Profetieën van Natzin Yabun Chan (die in oude tijden sprak) De ware god van dit land, diegene die op jullie verschijning wacht, vader, zal komen in de dagen van zorgen. Mediteer opdat je deze woorden zal begrijpen, neem het ter harte. Verlaat al die dingen die je als heilig beschouwde, oh, Itzaes! Vergeet je oubollige goden. De krachtige heer, maker van hemel en aarde bestaat. Mag wat ik zeg jullie zielen pijnigen, Maya Itzaes. Jullie willen niet horen dat god bestaat. Jullie denken dat jullie aanbidding waar is. Geloof deze worden die ik predik. Profetieen van Chilam Balam. In 13 ahua, aan het einde van het katun, zullen de Itzaes weggevaagd worden en Tancah zal vallen, vader. Als een teken van de enige god, zal de heilige boom komen, voor een ieder te zien zodat de wereld verlicht zal worden, vader. Samenzweringen zullen lang voorbij zijn, het verborgen zal al lang gezonken zijn, als de mens van de zon komt om een teken van de toekomst te geven, vader. Op roep afstand, op een meetbarte afstand zullen ze komen en jullie zullen een fazant zien die boven de boom des levens stijgt. Het land zal in het noorden en westen wakker worden, Itzam zal ontwaken. Jullie vader is dichtbij, Itzaes, jullie broeder komt ah tan tunes (vert. de priesters) Ontvang de gasten met baarden uit het land in het oosten, brengers van het teken van god, vader. Goed en wijs is het woord van god dat tot jullie komt. De dag van jullie leven komt. Verlies het niet in deze wereld, vader. U bent de ware god die ons creëerde. Dus zullen de woorden van god voedzaam zijn, vader, als een leraar van onze zielen. Hij die het ontvangt in volledig geloof zal met Hem naar de hemel gaan. Maar het is het begin van de mannen van het tweede tijdperk. Als zij hun symbool hoog opzetten, als zij het laten stijgen met de boom des levens, zal alles in één keer veranderen. En de opvolger van de eerste boom van dit land zal verschijnen en verandering zal op allen van toepassing zijn. Jullie zullen het teken van die ene god aanbidden, Itzaes, aanbid de nieuwe tekens uit de hemelen. Aanbid het met waar verlangen, aanbid deze ware god, Itzaes. Neem het woord van de ene god tot je, vader. Vanuit de hemel komt hij die het woord onder jullie verspreidt, om jullie zielen weer tot leven te wekken, Itzaes. Het zal dagen voor diegene die geloven, in het katun dat zal volgen, vader. Mijn woorden zijn tot een einde gekomen. Ik de Chilam Balam, heeft het woord gods verklaard aan de wereld, zodat iedereen in dit land het gehoord heeft. Het is het woord van god, heer van de hemel en de aarde. Het woord van de hoogste is goed, vader. Zijn koninkrijk komt, de ware god zal jullie zielen binnen komen, maar daar consumeren de grote welpen de geknechte broeders van dit land en leggen zij hun strikken. Het leven wordt genekt en het hart van de bloem is dood, en diegene die hun mok tot op de bodem dopen, diegene die alles uitstrekken tot het breekpunt is bereikt, zij vernielen en zuigen op de bloemen van anderen. Hun koningen zijn vals, er zitten tirannen op hun tronen, hebzuchtig voor hun bloemen. Hun tong is van de nieuwe mensen, hun stoelen, hun bekers en hun hoeden zijn nieuw: zij slaan overdag en beledigen ’s nachts, zij kneuzen de wereld! Zijn keel is verwrongen, zijn ogen half dicht, leugenachtig is de mond van de koning van dit land (mogelijk bedoelt Balam hier koning Phillip de tweede van Spanje) Vader, wie er nu voor zorgt dat zijn aanwezigheid voelbaar is. Er is geen waarheid in de woorden van de buitenlanders. De zonen van de verlaten grote huizen, de zonen van de grote mannen van verlaten huizen zullen zeggen dat het waar is dat zij hier kwamen, vader. Welke profeet welke priester kan op juiste wijze de woorden van deze profetie interpreteren”? De interpretatie door diverse auteurs en onderzoekers. De visie van Julio Diana da Silva (Yeitecpatl). De laatste vraag van de Maya profetieën over wie de woorden juist kan interpreteren, heeft er toe geleid dat veel onderzoekers een antwoord hebben getracht te formuleren. Dat is de reden waarom er zoveel verschillende verklaringen van de profetieën zijn. Onderzoeker en schrijver Julio Diana da Silva (Yeitecpatl) schreef een boek onder de titel “The 12 Mayan Prophecies”. In dit boek analyseert Yeitecpatl de Maya beschaving onder andere aan de hand van hun kalender, kennis van wiskunde en de heilige geschriften. Hij vergelijkt deze vormen van kunde met die van de Tolteken. Voor wat betreft de Chilam Balam best
eedt hij veel aandacht aan de 13 profetieën die beschreven staan in deel XV of het “Boek der voorspellingen”. Yeitecpatl wijst 4 ahau katun aan als de periode tussen 1993 en 2012. Hij maakt uit de geschriften op dat de Quetzal en de groende Yaxum vogel zullen komen en met hen het bloed voor de vierde keer over de aarde zal spugen. Kukulcan (Quetzalcoatl in Azteeks) de waterslang zal terugkeren, op zoek naar de Itzaes, de water tovenaars. Yeitecpatl meent dat Kukulcan /Quetzalcoatl al vier keer op aarde was en ditmaal, de vijfde keer, zal hij komen als Macuilxochitl, de vijfde Bloem, de vijfde stap. Yeitecpatl meent dat degene die de rol van Macuilxochitl zal vervullen al op aarde is. In 2006 was deze persoon 13 jaar oud en begon er voor deze kosmische boodschapper een periode van leren en lijden. Uit het boek van Yeitecpatl valt ook op te maken dat de auteur duidelijk ziet dat de lange telling van de Maya kalender niet alleen eindigt in een katun of een baktun of een serie van baktunes maar dat het ook samen valt met verschillende astronomische fenomenen. Zo valt volgens hem 22 december 2012 precies plaats op de winter evening en zal de zon precies voor het zwarte gat in het midden van de melkweg reizen. Een beweging van de zon waarmee de Maya’s hun metingen van de equinoxen begonnen. Inmiddels blijkt door onderzoek van John Major Jenkins, die op hetzelfde gegeven voortborduurde, dat Maya’s een volledige stad rondom deze 2012-samenstand hadden opgetrokken: Izapa. Jose Argüelles Jose Argüelles geboren in 1939 in America, kunsthistoricus, artiest, auteur en vredesactivist. In 1987 verscheen zijn boek "The Mayan Facor" dat onder anderen gaat over de Maya kalender en de betekenis daarvan. Volgens Jose Argüelles hoeven we maar om ons heen te kijken om te zien dat de spanningen in de wereld oplopen, klimaat, oorlogen, overbevolking en het afglijden van ons sociale gedrag zullen ten grondslag liggen aan catastrofale gebeurtenissen. Volgens Argüelles wisten de Maya’s dat het zo zou lopen en daarom hebben ze voor ons boodschappen uitgehouwen in steen nagelaten. Argüelles ziet twee boodschappen: – Waarschuwingen voor de gebeurtenissen die zich nu ontvouwen en; – een boodschap van hoop voor de mensen die na de veranderingen de mensheid tot een hoger plan zullen brengen. De wereld van haat en materialisme eindigt volgens Argüelles op zaterdag 22 december 2012. Op deze dag zal de mensheid moeten kiezen tussen verdwijning als een vernietigend denkend soort of evolueren naar een harmonieuse integratie met het universum met het besef dat ook wij als mensheid onderdeel uitmaken van het geheel en dat we kunnen bestaan in een tijdperk van licht. Het was ook Argüelles die uit de Maya overleveringen meent te begrijpen dat de zon geraakt zal worden door een synchroniserende straal vanuit het hart van het universum. Ze De zon zal op haar beurt van polariteit veranderen en een enorme lading straling op de aarde afvuren. De mensheid moet dan (individueel) door deze ‘deur’ om onze huidige op angst gebasseerde beschaving achter zich te laten om in een hogere vibratie in harmonie verder te leven. Walter Quinones Quinones is schrijver van het boek ‘Ancient Maya Prophecies’ (Antiguas Profecias mayas. lectorum, Mexico 2000 ). Quinones beschrijft diverse astronomische en wetenschappelijke voorspellingen die de Maya’s geuit hebben en biedt verklaringen voor diverse profetieen. De auteur speculeert onder anderen dat in 2012 ons zonnestelsel een enorm gebied van licht ingaat, de z.g. ‘Photon belt’. Op deze reis door het licht zal de rotatie van de aarde tijdelijk tot stilstand komen met catastrofale gevolgen voor de natuur en de mens. Uiteindelijk komt het voor de overgebleven mensheid wel goed volgens Quinones. Adrian G. Gilbert & Maurice Cotterell. De schrijvers van het boek The Mayan Prophecies, Gilbert & Cotterell lieten er geen gras over groeien. Uitputtend beschreven zij het numerieke en astronomische rekensysteem van de Maya’s. De laatste 150 pagina’s van hun boekwerk is geheel gewijd aan de ‘astrogenetics’ van de Maya’s wat gaat over astrologie en zonnenstraling in relatie tot de menselijke hormoon productie. Maar ook zonnenvlek cyclussen en het mysterieuze verdwijnen van de maya beschaving komt aan bod. (De tabel waarmee Cotterell de maya’s in de geschiedenis situeert klopt volgens de auteur John Major Jenkins niet.) 2012 is volgens de auteurs het einde van het christelijke tijdperk. Dit einde wordt ingeluid door een plotselinge verandering in het aards magnetisch veld. Cotterell berekent hiervoor de datum 22 december 2012. Natuurlijk gaat dit gepaard met vreselijke cataclysmen. Zwervende Wolf. (uit de documentaire The Year Zero, 2004, door filmmaker Wiek Lenssen die een portret maakt van Maya en sjamaan Zwervende Wolf) De boodschapper Zwervende Wolf is een man van 75 jaar die op zijn 40e door de onzichtbare wereld werd opgeroepen alleen (zonder vrouw) naar Campanabache, een voor Maya’s heilige plaats, te wandelen. Het was een lange en gevaarlijke tocht langs vele guerilla schuilplaatsen wat hem angst inboezemde. De roep van de onzichtbare wereld was echter zo sterk dat hij Moest gaan. Toen hij daar aankwam deed hij zijn ceremonie, waarna hij een stem hoorde. Vervolgens was er een stuk zwart in zijn herinnering. Hij werd na tijdelijk bewusteloos geweest te zijn weer ‘wakker’ en herinnerde zich dat hij moest zijn als een wolf. Vanaf nu heette hij Wacatel Utiw, de Zwervende Wolf, boodschapper van de Maya’s, stem van de jungle. Om ‘de boodschap’ te kunnen verspreiden moest hij grenzen en zeeën overschrijden en contact onderhouden met alle 7 mensenrassen, aldus ‘de Stem’. Zodoende dat hij ook niet-indianen (zoals Wiek Lenssen) vertelt over de kunst van het bereiken van vrede en harmonie in het jaar nul. Dit doet hij tijdens een ceremonie waarbij 13 heilige, met de kalender verbonden plekken worden aangedaan. In de film is te zien hoe een van de deelneemsters van de ceremonie flauwvalt en eenzelfde soort ‘zielereis’ ondergaat als Zwervende Wolf op zijn 40e deed. Ook deze vrouw ontving van de onzichtbare wereld informatie over wat te doen om haar levensdoel te volbrengen. Zwervende Wolfs levensdoel is overduidelijk het bijeenbrengen van alle vertegenwoordigers der indianenstammen van het Amerikaanse continent op een plaats waar met behulp van rituelen en ceremonieën de nieuwe tijd wordt voorbereid en het verspreiden van informatie die hij van zijn voorvaderen heeft geerft. Zo zwierf hij tientallen jaren en ontmoette hij de paus en de Dalai Lama. Hij gaf lezingen aan Harvard University in Boston en sprak in New York de ‘Verenigde Naties’ toe. In de film was een kort stukje van een lezing in een stad in Guatamala te zien. Omstreeks het jaar nul zullen stukken Aarde overstromen en zullen stukken land omhoog komen. Deze tijd is erg dichtbij, maar het is nog niet duidelijk waar wat gaat gebeuren. De Maya profetieen gelden niet alleen voor de Maya’s, maar voor de hele planeet. De mensen zijn nu aan het ontwaken en na het jaar nul zal er een nieuwe hoop zijn, een nieuwe manier van leven zonder wraak, uitbuiting, racisme, haat en vervuiling, maar met veel geluk en vrede. "Laat het licht worden Laat de dageraad komen Zodat de mensen kunnen Leven in vrede en geluk" We zullen gaan begrijpen dat de Aarde niet van ons is en zomaar kunnen vernietigen, maar dat we haar moeten beschermen en bewaren. De voorspellingen spreken over de terugkeer van voorouders en wijze mensen. De terugkeer van de voorouders stelt volgens Zwervende Wolf de oeroude kennis voor, die terugkeert. De wijze mensen zijn mensen die zich zorgen maken en de boodschap der voorspellingen willen verspreiden (zoals Wiek Lenssen). Volgens Zwervende Wolf zullen weinigen de grote gebeurtenissen omstreeks het jaar nul gaan overleven omdat de meesten van ons geen afweer hebben in onze vervuilde omgeving. Hij voorziet grote regeringsconflicten tussen staten, ziektes, aardbevingen, overstromingen, meer geweld, hongersnood, droogtes en nog veel meer vervuiling van water, lucht en Aarde. "En deze problemen zijn niet meer met dollars op te lossen". Zwervende Wolf houdt zich
zodoende veel bezig met "de genezing van moeder Aarde die een nieuw tijdperk baart wat met hevige weeen gepaard zal gaan". Zo zal op de laatste dagen van deze Zon de zon niet meer te zien zijn. De Aarde komt namelijk in een soort spiraal in de kosmos terecht, vergelijkbaar met een tornado of draaikolk. Als we uit die spiraal komen is de ‘bevalling’ over en komen we in de nieuwe atmosfeer, de nieuwe Zon, aldus Zwervende Wolf. Overigens wil ik hier zelf even aan toevoegen dat in het boek van John Major Jenkins, het einde van de Mayakalender in 2012, Mayakosmogenesis ook wordt gesproken over de ‘bevalling van een nieuw tijdperk’. Hier heeft de bevalling betrekking op de weg die de 21-december zon in 2012 aflegt door ‘het geboortekanaal van de melkweg’, de weg die door het middelste donkere gedeelte van de melkweg loopt gezien vanaf de Aarde. Dit gebeurt slechts een keer op die manier in een complete precessiecyclus van bijna 26.000 jaar, vrij zeldzaam dus. En nu? We hebben gezien dat de uitspraken van de Chilames zich niet zo makkelijk laten verklaren. Vertaalslagen en verschillende interpretaties maken het allemaal nog lastiger om te doorgronden. Opvallend is wel dat dat bijvoorbeeld de komst van de Spanjaarden goed voorspeld was. Een voorspelling die overigens niet alleen door Maya’s werd gedaan. Huitzilopochtli was in de ogen van de pre-colombiane Azteken een belangrijke godheid. Deze godheid raadde zijn volk aan om hun stad te stichten op precies die plek waar ze een adelaar op een cactus een slang zagen eten. Volgens de legende zag men uiteindelijk het voorspelde beeld en men stichtte Tenochtitlan. Nu is het beeld van de adelaar op de cactus met een slang in de bek het icoon in de Mexicaanse vlag. Maar buiten dat wist Huitzilopochtli ook te melden dat " vreemde witte mannen die op herten gelijkende dieren rijden" zullen komen. Sprak hij het over de terugkeer van Quetzalcoatl of doelde hij op de Spanjaarden? Maar goed, dat terzijde. Feit is dat we nu in het twaalfde baktun zitten, of zoals de Maya’s het noemde ‘het tijdperk van de transformatie van materie’. Het huidige baktun begon in 1618 en loopt ten einde in 2012. De glyph voor het laatste stukje dat begon in 1992 en eindigt in 2012 is een storm gevolgd door een zon, een periode van duisternis gevolgd door een periode van licht. Dat is het huidige en laatste katun. En ander feit waarmee we worden geconfronteerd is dat we in ongelofelijk snel veranderende en chaotische tijden leven. Tijden die gekenmerkt worden door zeer grillig weer, oorlogen, politieke en maatschappelijke verschuivingen en rampen. Bronnen. Adrian Gilbert en Maurice Cotterell, Las Profecias Mayas, Grijalbo (1ste editie, 1995) Mexico 2004. 2. Diego de Landa, Relacion de las cosas de Yucatan, S.A. Merida 1984. (Yucatan before and after the conquest, vert. William Gates, Editorial Dante 1990) 3. Antonio Mediz Bolio, El libro del Chilam Balam de Chumayel, Ediciones UNAM, Mexico 2000. BOOKS OF THE CHILAM BALAM OF CHUMAYEL – De Nederlandse vertalingen zijn gebaseerd op Engelse vertalingen van delen uit de Spaanstalige Chilam Balam. De complete Engelse vertaling is van Suzanne Fisher en is overgenomen uit de Spaanse versie van Mediz Bolio en de vertaling uit 1933 door Ralph Roys. (4) Mercedes de la Garza, Sueno y alucinacion en el mundo nahuatl y maya, Ediciones UNAM. Mexico 1990. blz. .145 Bron:Julio Diana da Silva (Yeitecpatl), The 12 Mayan Prophecies, Editores mexicanos Unidos S.A. Mexico 2005. Bron:http://www.grenswetenschap.nl
 

Zij die vinden 15 januari 2009

Posted by Universeel Bewustzijn in Indianen Wijsheden.
add a comment
 
Zij die vinden
Zij die na lang zoeken, stoppen met zoeken
en toch waakzaam blijven als een adelaar
op een rotsige klif, zij zullen vinden.
 
Zij die na lang strijden, stoppen met vechten
en in de ogen durven kijken van wie
ze bestreden, zij zullen vrede weten.
 
Zij die veel bezitten, stoppen met nemen
en vrij komen te staan van wat ze hebben,
zij zullen de rijkdom van eenvoud verstaan.
 
Zij die veel verlangen en dan stoppen met
verlangen, aanvaarden wat ze krijgen en
wat niet, zij zullen hun angst overwinnen.
 
Zij die zichzelf geven, zelfs overgeven
en niet verwachten iets weer te krijgen, zij
zullen de hemel betreden als zichzelf.
 
Zij die na veel spreken, het zwijgen leren
en bovendien te luisteren, zij zullen
zijn als bakens in al te lange nachten.
 
Zij die na veel willen, de roep verhoren
van een hogere Wil en buigen als het
riet, zij zullen de kracht kennen van het Licht.
 
En zij die geven noch nemen, maar in al
hun zijn en doen natuurlijk zijn, zij zullen
de dood verslaan en eeuwig Liefde blijven.
* Mitakuye Oyasin *

Het hoogste doel van spritualiteit is 29 december 2008

Posted by Universeel Bewustzijn in Indianen Wijsheden.
add a comment
Het hoogste doel van spritualiteit is
 om een mysterie aan te raken dat voorbij woorden ligt,
en dat alleen in stilte en eenzaamheid wordt waargenomen.
 
Het luisteren in stilte brengt je in aanraking met de energié ,
de vibratie en de spirituele kracht die zich in de kern van de schepping bevinden.
De sferen zijn echt niet denkbeeldig.
Je kunt ze alleen  bereiken met een kalme geest en door oefening.(Meditatie)
 
Ik vind dat we tot onze innerlijke geest en tot de geest van alle dingen moeten terugkeren.
Dat hebben we in de steek gelaten terwijl we elders naar geluk zochten.
Ik besef dat de ontaarding van de geest van de mensheid een onweerlegbaar feit is.
De wereld wijde mensen familie,een macrokosmos van het tribale systeem is verdwaald,
 in de verwarring, en ziekte.
We zijn los gekoppeld van ons zelf en van de Aarde die ons voedt,,
Zowel ons lichaam als onze ziel.Geweld,oorlog,honger,armoede,verlies van cultuur en geloof.
Gebrek aan inzicht in fundamentele mensen rechten
 veroorzaakt dat onze wateren zijn vervuilt om te drinken.
Lucht vervuilt om in te ademen.
Willen we dit nu echt voor ons zelf??
Voor de toekomst generaties??
Wij zijn de meeste fundamentele kennis kwijt;
 
Dat alle leven Heilig is.
Dat alle leven één is.
 
We moeten echt uit onze roes ontwaken voordat de Aarde gaat schudden.
In mijn visioenen kondigt het mijn aan dat we de tijden van Zuivering in zijn gegaan.
Het zuiveringsproces is een natuurlijke reiniging van alle opgehoopte Negatieveteit,
veroorzaakt doordat we Materialistisch in plaats van spritueel georiënteerd zijn.
 
Alle leven moet weer worden geéerd en beschermd,en moet zijn natuurlijke beschutting en voeding krijgen.
Alle vormen van leven zijn met elkaar verbonden.
Daarom geloof ik dat genezing,kwaliteit van leven en spirituele ontwikkeling 
 nooit losstaan van politiek en bewustzijn.
Een cultuur die niet wordt afgeleid van of gebasseerdt is op de wetten van de natuur,
heeft geen wortels en kan niet lang overleven.
Zonder een diep gaande verbinding met de natuur zwalke mensen rond,
worden ze negatief en maken zichzelf spiritueel en fysiek ziek.

Wanneer we diep met de natuur verbonden zijn,zien we de schoonheid,ook in onszelf.
Ieder deel elke klein stukje van de wereld bevat wijsheid,een sleutel om de zuivere vonk van de mensheid te ontsteken.Wij komen samen bijeen om onze gebeden,rituelen,ceremonies tedelen,om wereld wijde genezing te bewerkstelligenen een verbond te smeden door één stem te creéren,we spreken over manieren om duurzaamheid en soévereiniteit teweeg te brengen en een verrenigd verbond te smeden tussen volken der Aarde in het belang van LEVEN,VREDE
 
Grootmoeder   Flordemayo geeft ons een oefening om in evenwicht te zijn,
Voel de liefde en de voedende energie die in het hart van de Aarde door je voetzolen gaan,roep dan het hart van de hemel aan door je kruin naar binnen te komen,en laat de twee energién elkaar ontmoeten in het midden van je wezen.Tenslotte moet je de energie die je op deze manier hebt gecreéerd,naar buiten laten gaan zo ver als mogelijk is.Om zo een brug te zijn van het licht.In Respect liefde gevend voor ons alle.Er zijn twee manieren om de angst onder de duim te houden:

Jezelf van binnen centreren en bidden met iedere ademhaling.
Voor genezing van MoederAarde en ieder levend wezen dat er bestaat.

 

* Mitakuye Oyasin *
Mee-tah-koo-yay
O-yah-seen
Al Mijn relaties
©KarinM,K
 

Twee Wolven. 1 december 2008

Posted by Universeel Bewustzijn in Indianen Wijsheden.
add a comment
indians-9
Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.
"Binnen in me is een gevecht gaande", zegt hij tegen de jongen.
"Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven.
De ene wolf is slecht -
 Hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden,
schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.
De andere wolf is goed –
Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid,
medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof.
Binnen in jou woedt dezelfde strijd – en datzelfde geldt voor ieder mens."
De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader:
"Welke wolf zal het gevecht winnen?"
De oude Cherokee glimlacht en antwoordt eenvoudig:
"Degene die je voedt."
 
Indianen1
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.